แนะนำคอร์สการพัฒนาแอพบนแอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 2
ประวัติและวิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น
ความรู้เรื่องสป็คของโทรศัพท์มือถือ
ความรู้ทั่วไปของการโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือแบบต่างๆ
การเตรียมโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้กับโปรแกรม MIT App Inventor 2
แนะนำโปรแกรม MIT App Inventor 2 เบื้องต้น
วิธีและกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อ Project และ ตั้งชื่อ App ของเราใน
MIT App Inventor 2
ศึกษาองค์ประกอบต่างๆของ MIT App inventor 2 ทั้งในส่วนของ
Component Designer (ส่วนการออกแบบ User Interface ) และ Block
Editor
(ส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบบล็อค)

 • Workshop สร้าง App แรก Hello Cat
  ( สวัสดีแมวเหมียว )
 • Workshop สร้าง App Magic Trick
  ศึกษาการจัดวางหน้าจอ Layout แบบต่างๆ
 • Workshop MP3 Player App (เครื่องเล่น MP3)
 • Workshop Video Player App (เครื่องเล่น Video)
 • Workshop สร้าง App BMI
 • Workshop สร้าง App Mini Calculator
  ความรู้เบื้องต้นทางด้านกราฟิค การใช้ Canvas ผืนผังผ้าใบ และการวาดรูป
 • Workshop Animation App ( การทำอนิเมชัน)
 • Workhop MoleMash App (เกมส์ตีตัวตุ่น)
 • Workshop PaintPic App (การวาดรูป ถ่ายรูป และตกแต่งรูป)
  ความรู้ละเอียดในการสร้างแอพด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 2
  – วิธีและกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อ Project และ ตั้งชื่อ App ของเราใน MIT App Inventor 2
  – ศึกษาองค์ประกอบต่างๆของ MIT App inventor 2 ทั้งในส่วนของ
  Component Designer (ส่วนการออกแบบ User Interface ) และ Block Editor (ส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบบล็อค)
  – วิธีและกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อ Project และ ตั้งชื่อ App ของเราใน MIT App Inventor 2
  – ศึกษาองค์ประกอบต่างๆของ MIT App inventor 2 ทั้งในส่วนของ
  Component Designer (ส่วนการออกแบบ User Interface ) และ Block Editor (ส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบบล็อค)
  – ตัวแปร (Variable) แบบต่างๆ และการตั้งชื่อตัวแปร
  – การจัดการตัวแปรแบบข้อความ ( Text )
  – การจัดการตัวแปรแบบตัวเลข (Math)
  – การจัดการโอเปอเรชั่นเกี่ยวกับตัวเลข ด้วย การบวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง เลขสุ่ม square root, absolute รวมทั้ง ฟังก์ชั่นทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น sin cos tan
  – การสร้าง App เครื่องคำนวนอย่างง่าย
  – การจัดการตัวแปรแบบ Logic ( Boolean)
  – การใช้ List
  – การใช้แถบสีต่างๆ ( Colors )
  – การเปรียบเทียบเงื่อนไขโดยใช้ If then
  – การเปรียบเทียบเงื่อนไขโดยใช้ If then else
  – การใช้เงื่อนไขวนลูปแบบ while
  – การตั้งค่า procedure (Function) และการนำ procedure มาใช้

เรียนรู้การเพิ่มหน้าใหม่ การสั่งเปิดหน้าใหม่ การสั่งปิดหน้าใหม่
การสั่งปิดแอพ

 • Workshop Multiple Screen App
  ( การทำแอพแบบหลายหน้า)
 • Workshop Dictionary App
  (แอพแปลภาษา)
  เรียนรู้ Sensor ในเครื่องแบบต่างๆ
 • Accelerometer sensor
 • Gyro Sensor
 • Promiximity Sensor
 • Location Sensor ( GPS , Cell Tower , Wifi )
 • Orientation Sensor
 • Pedometer Sensor
 • NFC Sensor
  Workhop
 • Workshop ZeamZee App
  (เสี่ยงเซียมซี โดยใช้ accelerometer sensor)
 • Workshop EmergencyCall App (โทรด่วน โทรฉุกเฉิน)
  ความรู้การนำ Web Application มาทำ Android Application
  โดยใช้ Webview
 • Workshop FoodPanda App (นำเว็บของ ฟู็ดแพนด้ามาทำเป็นแอพ)
 • Workshop ทำแอพ Business App ( มีหลายหน้า )

ความรู้ทั่วไปเรื่องฐานข้อมูล (Database)
การเก็บข้อมูลแบบต่างๆ

 • การเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์
 • การเก็บข้อมูลภายนอกโทรศัพท์
  ประโยชน์ของฐานข้อมูล
  การเก็บข้อมูลลงตัวแปร
 • Workshop Variable App (การเก็บข้อมูลลงในตัวแปร)
  การเก็บข้อมูลลงในเครื่อง TinyDB
 • Workshop TinyDB App (การเก็บข้อมูลลงในเครื่องโดยใช้ TinyDB)
 • Workshop Login TinyDB App (ทำระบบล็อคอินโดยใช้ TinyDB)
  การเก็บข้อมูลขึ้น Server โดยใช้ TinyWebDB
 • Workshop – TinyWebDB App (การเก็บข้อมูลลงบน TinyWebDB)
  ความรู้ในการเก็บข้อมูลแบบ Synchronous vs Asynchronous
  ความรู้ในการเก็บข้อมูลลงบน Cloud โดยใช้ Firebase
 • Workshop Firebase DB App (การเก็บข้อมูลลน Firebase)
 • Workshop FirebaseChat App (ระบบแชทโดยใช้ Firebase)
 • Workshop DSDGroupChat App (ระบบแชทแบบเป็นกลุ่ม)
 • Workshop CustomerData App
  (การเก็บข้อมูลของลูกค้าลงบน Firebase)
  ความรู้ทั่วไปของระบบการจัดการการขายหน้าร้าน
 • Workshop Mini Point Of Sale App (ทำระบบขายหน้าร้าน)


ความรู้ทั่วไปของระบบการจัดการคิว (Queue Management System)

 • Workshop Queue Management Admin App
  (ทำระบบแอดมินของระบบการจัดการคิว)
 • Workshop Queue Management Kiosk App
  (ทำระบบคีออสของระบบการจัดการคิว)
 • Workshop Queue Management Counter (ทำระบบเคาน์เตอร์ของระบบการจัดการคิว)
 • การนำแอพของเราขึ้น Google Play Store
 • สอบ Final
 • แนะนำหาที่ศึกษาเพิ่มเติม
 • ถามตอบ และพูดคุยส่งท้าย

เป็นอาจารย์พิเศษ สอนตามสถาบันต่างๆ
เป็นวิทยากรเปิดสอนหลักสูตร Android Programming Course ทั้งคอร์สเบสิค และแอดวานซ์ ให้แก่บุคคลทั่วไป
        เป็นวิทยากรเปิดสอนหลักสูตร Python Programming Course ทั้งคอร์สเบสิค และแอดวานซ์ ให้แก่บุคคลทั่วไป
เป็นวิทยากรเปิดสอนหลักสูตร AI ทั้งคอร์สเบสิค และแอดวานซ์ ให้แก่บุคคลทั่วไป
เป็นวิทยากรเปิดสอนหลักสูตร IoT ทั้งคอร์สเบสิค และแอดวานซ์ ให้แก่บุคคลทั่วไป
        ทำงานในสายคอมพิวเตอร์มากกว่า 20 ปี (อดีตพนักงานบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด)
        ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ และ ไฟฟ้า กำลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
        ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์