ประวัติ ผู้สอน

Android-Applications

 

สอนโดย อาจารย์ไก่  (สุรศักดิ์ พุทธพล)

- เป็นเจ้าของเว็บไซต์ androidtrainingthailand.com
- เป็นวิทยากรเปิดสอนหลักสูตร Easy Android Programming Courseให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

– เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรออนไลน์ของ Skilllane
- เป็นอาจารย์พิเศษสอนการเขียน mobile app ให้กับหลายมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
- ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมในโครงการพัฒนานักพัฒนาในภาคเอกชนด้าน Mobile Application and Cloud Computingในหลักสูตร Android Programming ของ Software Park จัดร่วมกับ SIPA
- ทำงานในสายคอมพิวเตอร์มากว่า 20 ปี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ และ ไฟฟ้า กำลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

logoTAG : เรียน android ,เรียน andriod , สอน android , อบรม android , เรียน android ที่ไหน , เขียน android , programming ,

1 comment on “

ประวัติ ผู้สอน

  1. นายเวิร์ดเพรส

    สวัสดี นี่เป็นความเห็น
    เพื่อลบความเห็น ให้เข้าสู่ระบบและเข้าไปดูที่ ความเห็นของเรื่อง ที่นั่นคุณจะเจอตัวเลือกให้แก้ไขหรือลบพวกมัน มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ Wordthai หรือ ที่นี่

Comments are closed.
ปิดโหมดสีเทา