หลักสูตร Easy Android Programming From Zero to Master
( Essentials 2 days Course )

easyandroidprogramming1_1newnew                        

 วัตถุประสงค์ : เพื่อต้องการให้ผู้เรียน เขียนแอพบนโทรศัพท์มือถือ Androidได้อย่างง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
แต่จะได้หลักการการเขียนโปรแกรมทั้งหมด เพื่อเป็นพื้นฐานและทักษะในการเขียนโปรแกรมอื่นๆ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ที่ยังไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน และเหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่เคยเขียนโปรแกรมมาแล้ว โดยการเขียนจะใช้หลักการ Visual Programming
โดยคอร์สนี้จะสอนให้รู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม MIT App Inventor และ ฝึกฝน หาความรู้ เพิ่มเติมผ่านการทำ Workshop

คุณสมบัติของผู้เรียน :
-เหมาะกับผู้เรียนทุกเพศทุกวัยที่ต้องการศึกษาการโปรแกรมบนมือถือ Android แบบไม่จำเป็นต้องรู้การเขียนโปรแกรมมาก่อน
-ผู้เรียนต้องมี Computer หรือ Notebook ที่มี wifi สามารถต่อออกอินเตอร์เน็ต และมี browser ( เช่น Chrome , Firefox ,Safari ไม่แนะนำ IE)
-ผู้เรียนต้องมีโทรศัพท์มือถือ Android ที่มี wifi ที่สามารถต่อออกอินเตอร์เน็ต
และมีพื้นที่เหลือในเครื่อง หรือใน sd card ที่เพียงพอ เพื่อจะลงโปรแกรมที่เรียนได้
– ผู้เรียนมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาบ้าง เช่น การเปิดปิดคอมพิวเตอร์ , การเล่นอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

หลักสูตรของคอร์สนี้

ความรู้เบื้องต้น
- แนะนำคอร์สเขียนแอพบน Android อย่างง่าย โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
(Easy Android Programming)
- ประวัติและ วิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือ ควมรู้เรื่องสเป็คของโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น
- ความรู้ทั่วไปของการโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ แบบต่างๆประวัติ MIT App Inventor 2
- การเตรียมโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้กับโปรแกรม MIT App Inventor 2

บทเรียนสำหรับการสร้าง App
– วิธีและกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อ Project และ ตั้งชื่อ App ของเราใน MIT App Inventor 2
– ศึกษาองค์ประกอบต่างๆของ MIT App inventor 2 ทั้งในส่วนของ
Component Designer (ส่วนการออกแบบ User Interface ) และ Block Editor (ส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบบล็อค)
– สร้าง App แรก สวัสดีแอนดรอยด์โรบอท ( Hello Android Robot)
– การจัดเรียงหน้าจอ Layout แบบต่างๆ
- สร้าง Music Player App
mp3player

– สร้าง Video Player App
id4

– ตัวแปร (Variable) แบบต่างๆ และการตั้งชื่อตัวแปร
– การจัดการตัวแปรแบบข้อความ ( Text )
– การจัดการตัวแปรแบบตัวเลข (Math)
– การจัดการโอเปอเรชั่นเกี่ยวกับตัวเลข ด้วย การบวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง
เลขสุ่ม square root, absolute รวมทั้ง ฟังก์ชั่นทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น sin cos tan
- การจัดการตัวแปรแบบ Logic ( Boolean)
– การใช้ List ( Array )
– การใช้แถบสีต่างๆ ( Colors)
- การเปรียบเทียบเงื่อนไขโดยใช้ If then
– การเปรียบเทียบเงื่อนไขโดยใช้ If then else
– การใช้เงื่อนไขวนลูปแบบ while
– การใช้เงื่อนไขวนลูปแบบ for each
– การตั้งค่า procedure (Function) และการนำ procedure มาใช้
- การ ใช้ Notifier (ตัวแจ้งเตือน)
- การเพิ่มหน้าใหม่ การสั่งเปิดหน้าใหม่ การสั่งปิดหน้าใหม่
- สร้าง App คำนวนค่า BMI (คำนวนหาดัชนีมวลกาย)
- สร้าง App Dictionary
- ศึกษาการสร้างแอพ ด้วย Canvas
- สร้าง แอพเกมส์ตีตัวตุ่น
- เรียนรู้ Sensor ต่างๆในโทรศัพท์มือถือ Android
-สร้าง App เสี่ยงเซียมซี
- การเปิด App อื่นด้วย activity starter
- การทำ Web application ด้วย Webviewer

- Database ด้วย TinyDB และ WebTinyDB
- ทำหน้า Login และ Password ด้วย TinyDB

- แนะนำดาต้าเบส Firebase
firebasegoogle

- สร้าง WhatAppInventor Chat
android-group-chat

- สร้าง * แอพ POS ( Point Of Sale ) *
pointofsalepretty

- สร้างหน้า Login Screen
– สร้างหน้า เพิ่มสินค้า
– สร้างหน้า ขายสินค้า หน้าร้าน
– การทำ smart phone เป็น barcode scanner

– สร้างหน้า สรุปยอดประจำวัน

-ตัวอย่างการเขียน App เพื่อติดต่อ Hardware ( Arduino Project )
(เขียนแอพสั่งปิดเปิดไฟ)
arduinomobilecontrol


-  Advertising  การทำโฆษณาใน App ของเรา
- การลง App ของเราใน Google Play
- บทส่งท้าย และแนะนำหาที่ศึกษาเพิ่มเติม

 โดยผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Androidtrainingthailand

เรียนที่ ห้องอบรม ชั้น 2  อาคาร โมเดิร์นบาธ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
MRT สุทธิสาร ทางออกที่ 4

 

androidtrainingthailandmap

วันที่อบรม :

วันเสาร์ ที่ 11 – อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017

เวลา 9.00 – 16.30 น.

ค่าเรียนปรกติ  3500 บาท ลดเหลือเพียง 2400 บาทเท่านั้น รับจำนวนจำกัด 9 ท่าน (เต็มแล้ว)

 

TAG : เรียน android ,เรียน andriod , สอน android , อบรม android , เรียน android ที่ไหน , เขียน android , programming , เรียนแอนดรอยด์