Tag Archives: อบรม android ที่ไหนดี


หลักสูตร Easy Android Programming From Zero to Programmer ( Essential 2 days Course )

 easyandroidprogramming1_1newnewred 

วัตถุประสงค์ : เพื่อต้องการให้ผู้เรียน เขียนแอพบนโทรศัพท์มือถือ Androidได้อย่างง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
แต่จะได้หลักการการเขียนโปรแกรมทั้งหมด เพื่อเป็นพื้นฐานและทักษะในการเขียนโปรแกรมอื่นๆ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ที่ยังไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน และเหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่เคยเขียนโปรแกรมมาแล้ว โดยการเขียนจะใช้หลักการ Visual Programming เป็นโปรแกรมแบบวาง Block
โดยคอร์สนี้จะสอนให้รู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม MIT App Inventor 2  โดยจะ ฝึกฝน หาความรู้ เพิ่มเติมผ่านการทำ Workshop

คุณสมบัติของผู้เรียน :
-เหมาะกับผู้เรียนทุกเพศทุกวัยที่ต้องการศึกษาการโปรแกรมบนมือถือ Android แบบไม่จำเป็นต้องรู้การเขียนโปรแกรมมาก่อน
-ผู้เรียนต้องมี Computer หรือ Notebook ที่มี wifi สามารถต่อออกอินเตอร์เน็ต และมี browser ( เช่น Chrome , Firefox ,Safari ไม่แนะนำ IE)
-ผู้เรียนต้องมีโทรศัพท์มือถือ Android ที่มี wifi ที่สามารถต่อออกอินเตอร์เน็ต
และมีพื้นที่เหลือในเครื่อง  ที่เพียงพอ เพื่อจะลงแอพที่สร้างจากการเรียนได้

(ในกรณีที่ผู้เรียนไม่มีโทรศัพท์มือถือ Android ให้บอกผู้สอนก่อนสมัคร เพื่อที่ทางผู้สอนจะบอกวิธีให้ลง Android Emulator ซึ่งเป็นโปรแกรมจำลองโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์บน Notebook เพื่อเตรียมตัวสำหรับใช้ในการเรียน)
- ผู้เรียนมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นพอสมควร เช่น การเปิดปิดคอมพิวเตอร์ , การเล่นอินเตอร์เน็ต , การ copy/paste ข้อมูล เป็นต้น


หลักสูตรของคอร์สนี้

ความรู้เบื้องต้น
- ความรู้ทั่วไปของโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น
- ความรู้ทั่วไปของการโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ , ประวัติ MIT App Inventor 2
- การเตรียมโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ หรือ โปรแกรมจำลองโทรศัพท์มือถือบนคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับโปรแกรม MIT App Inventor 2

บทเรียนสำหรับการสร้าง App
– วิธีและกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อ Project และ ตั้งชื่อ App ของเราใน MIT App Inventor 2
– ศึกษาองค์ประกอบต่างๆของ MIT App inventor 2 ทั้งในส่วนของ
Component Designer (ส่วนการออกแบบ User Interface ) และ Block Editor (ส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบบล็อค)
– สร้าง App แรก สวัสดีแอนดรอยด์โรบอท ( Hello Android Robot) ถ้าเทียบกับการเขียนโปรแกรมอื่นก็คือ Hello World สวัสดีชาวโลก  เป็นการเขียนแอพแรกอย่างที่ง่ายทีสุดเพื่อให้รู้จักองค์ประกอบต่างๆเบื้องต้น และใช้เครื่องมือได้เป็น รวมทั้งสามารถลงแอพบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ หรือตัวจำลองโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์บนคอมพิวเตอร์
helloandroid2

– สร้าง Mp3 Player App เครื่องเล่น Mp3 เพื่อให้ศึกษาเรียนรู้การจัดองค์ประกอบการจัดวางของแอพ ด้วย Horizontal Arrangement และ Vertical Arrangement
mp3player2

– สร้าง Video Player App โดยเป็นเครื่องเล่นวีดีโอ โดยจะสอนวิธีการโหลดไฟล์โปรเจ็คสำเร็จรูป และ เซฟโปรเจ็คที่ทำเสร็จแล้ว เพื่อส่งต่อให้คนอื่นไปสร้างแอพต่อ
videoplayer2

- สร้าง App คำนวนค่า BMI (คำนวนหาดัชนีมวลกาย) เป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างแอพบนแอนดรอยด์
โดยผู้สร้างจะได้เรียนรู้องค์ประกอบต่างๆเช่น label , textbox รวมทั้งการเขียนแอพแบบการสร้างเงื่อนไข if then, else if เป็นต้น

- เรียนรู้การสร้าง App แบบมีหลายหน้า ด้วย Multiple Pages App
– สร้าง Dictionary App ซึ่งจะเรียนรู้การใช้ App แบบมีสองหน้า โดยหน้าแรกจะเป็นแบบ Splash Screen ซึ่งเหมือนเป็นการโชว์หน้าแรกของ App แล้วสักพักหนึ่งถึงจะเข้าแอพจริงคือ Dictionary
– สร้าง App ของบริษัทตัวเอง (ตัวอย่างคือ บริษัทแอนดรอยด์เทรนนิ่งไทยแลนด์)
โดยจะมีฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น กดแล้วโทรหาเบอร์โทรศัพท์เรา , กดแล้ว sms หา พร้อมข้อความที่ตั้งไว้ , เปิดหน้าเว็บไซด์ผ่านแอพ ,ติดต่อผ่านแอพ,แอดไลน์,บอกตำแหน่งบน google map
mobileapp

- เรียนรู้ Canvas (ผืนผังผ้าใบ) สำหรับการทำเกมส์และอนิเมชั่น
– สร้าง App Mole Mash เกมส์ตีตัวตุ่น เป็นแอพตัวอย่างของการสร้างเกมส์

- เรียนรู้ Sensor ต่างๆในโทรศัพท์มือถือ Android
    – สร้าง App เสี่ยงเซียมซี เป็นตัวอย่างการสร้างแอพโดยใช้ accelerometer sensor 

อธิบายส่วนต่างๆ ของ MIT App Inventor 2

     – ตัวแปร (Variable) แบบต่างๆ และการตั้งชื่อตัวแปร
     – การจัดการตัวแปรแบบข้อความ ( Text )
     – การจัดการตัวแปรแบบตัวเลข (Math)
     – การจัดการโอเปอเรชั่นเกี่ยวกับตัวเลข ด้วย การบวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง
เลขสุ่ม square root, absolute รวมทั้ง ฟังก์ชั่นทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น sin cos tan
    – การจัดการตัวแปรแบบ Logic ( Boolean)
    – การใช้ List ( Array )
    – การใช้แถบสีต่างๆ ( Colors)
    – การเปรียบเทียบเงื่อนไขโดยใช้ If then
    – การเปรียบเทียบเงื่อนไขโดยใช้ If then else
    – การใช้เงื่อนไขวนลูปแบบ while
    – การใช้เงื่อนไขวนลูปแบบ for each
    – การตั้งค่า procedure (Function) และการนำ procedure มาใช้
    – การ ใช้ Notifier (ตัวแจ้งเตือน)

แนะนำ Database
การเก็บและดึงข้อมูลบน TinyDB
    – สร้าง Login App ด้วย TinyDB 
- การเก็บและดึงข้อมูลบน TinyWebDB

แนะนำ Firebase
- การเก็บและดึงข้อมูลบน 
Firebase

– สร้าง Firebase Chat (ระบบ Chat Room) ด้วย Firebase
firebasegoogle

– สร้าง App ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูล ลง Firebase แล้วดึงข้อมูลออกมาดู รวมทั้งสามารถแก้ไข และลบข้อมูลได้ โดยตัวอย่างจะใช้เป็น Customer Management ซึ่งเป็น การจัดการข้อมูลลูกค้า โดยจะเก็บ ข้อมูลลูกค้า เช่น หมายเลขลูกค้า ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆเป็นต้น  (โดย จะสอนการตั้งค่าต่างๆ บน Firebase  รวมทั้งการดึงค่า Token , URL จาก Firebase รวมทั้งตั้งค่า Bucket และตั้งค่า กฎของการอ่านเขียน ) และสามารถดู และเช็คข้อมูลจากเว็บของ Firebase เองได้อีกด้วย   โดยแอพนี้สามารถนำไปประยุกต์ในการเก็บข้อมูลอื่นๆได้อีกมากมาย เช่นการเก็บฐานข้อมูลของสินค้า , การเก็บข้อมูลของทรัพย์สิน ,การเก็บข้อมูลของโปรเจ็ค เป็นต้น
__nsco_VCONT_OPT_P0_D0_C0_I83_H0_i0x0_V2__selecao-de-pessoas

 

- การเขียน App เพื่อเชื่อมต่อ Hardware โดยตัวอย่างจะเป็น Arduino โดยจะเป็น App สั่งปิดเปิดไฟ

arduinomobilecontrol


– ตัวอย่าง การนำไฟล์ apk  ของแอพ ที่สร้างเสร็จแล้ว ขึ้นสู่ Google Play Store

Google-Play-Store

- แนะนำแหล่งที่ศึกษาและหาความรู้ต่อเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโปรแกรม MIT App inventor 2

ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน

เรียนที่ ห้องอบรม ชั้น 2  อาคาร โมเดิร์นบาธ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
MRT สุทธิสาร ทางออกที่ 4

 

androidtrainingthailandmap

google-maps-logo

 

 

 

TAG : เรียน android ,เรียน andriod , สอน android , อบรม android , เรียน android ที่ไหน , เขียน android , programming , เรียนแอนดรอยด์

หลักสูตร Easy Android Programming :
Advanced Professional APP With Firebase Realtime Database ( 2 days )

girlwithtabletnew

วัตถุประสงค์ : เพื่อต้องการให้ผู้เรียน เขียนแอพบนโทรศัพท์มือถือ Android อย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม MIT App Inventor 2 ในการเขียนแอพเพื่อสร้างแอพบนแอนดรอยด์แบบประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยใช้การติดต่อฐานข้อมูล โดยในหลักสูตรจะสอน Firebase เป็นหลัก ( โดยจะเสริม TinyDB ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในเครื่องด้วย)

ทำไมต้องเป็น Firebase

ด้วยข้อดีต่างๆเหล่านี้ เราถึงเลือกใช้ฐานข้อมูลเป็น Firebase
1. เป็นฐานข้อมูลแบบ Real time
2. เป็นของ Google
3.ใช้งานง่าย
4. ศึกษาเรียนรู้ได้เร็ว
5. มีความเร็วในการเรียกข้อมูลสูง (ขึ้นอยู่กับความเร็วของเน็ตของแต่ละท่านด้วย)
6. เราสามารถเรียกดูข้อมูลจากที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ ถ้าเพียงมีอินเตอร์เน็ต
7. ความปลอดภัยสูง
8. สะดวก ลดต้นทุนไม่ต้องมาสร้าง Database Server เอง
9. ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งาน สามารถมั่นใจได้ว่าเรียกข้อมูลมาได้ตลอด
10. ที่สำคัญคือ ฟรี Free Free (แบบมีเงื่อนไข)

คุณสมบัติของผู้เรียน :
-เหมาะกับผู้เรียนทุกเพศทุกวัยที่ต้องการศึกษาการแอพบนมือถือ Android โดยควรที่จะมีความรู้พื้นฐานในการเขียน App ด้วย MIT App Inventor 2 (สำหรับคอร์สพื้นฐานดูรายละเอียดได้ที่นี่)
-ผู้เรียนต้องมี  Notebook Windows ที่ จะต้องมี wifi สามารถต่อออกอินเตอร์เน็ต และมี browser ( เช่น Chrome , Firefox ,Safari ไม่แนะนำ IE)
-ผู้เรียนต้องมีโทรศัพท์มือถือ Android ที่มี wifi ที่สามารถต่อออกอินเตอร์เน็ต
และมีพื้นที่เหลือในเครื่อง หรือใน sd card ที่เพียงพอ เพื่อจะลงโปรแกรมที่เรียนได้ 


หลักสูตรของคอร์สนี้

 ตัวอย่าง App ที่พัฒนา โดย ใช้ MIT App Inventor 2 ติดต่อฐานข้อมูล Firebase ( Real time Database)

Restaurant Management System (ระบบจัดการร้านอาหาร)
แอพตัวอย่าง : Android Japanese Restaurant (ร้านอาหารญี่ปุ่น แอนดรอยด์) 

androidorder1

โดยแอพ Restaurant Management System (ระบบจัดการร้านอาหาร)
เป็นแอพสำหรับร้านอาหาร โดยตัวอย่างเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น โดยที่พนักงานที่รับออเดอร์ จะต้องมี
Username และ Password ในการ Log in เข้าสู่ระบบ หลังจาก Log in แล้ว จะเข้าสู่ หน้าเมนูอาหาร
ซึ่งจะต้องใส่ หมายเลขโต๊ะ เลือกอาหาร และ จำนวนของอาหารที่สั่ง หลังจากนั้น จะมีเมนูในการยืนยันออเดอร์
โดยที่เมื่อกดยืนยัน แล้ว จะทำการ อัพเดท หมายเลขโต๊ะ หมายเลขอาหาร อาหารที่สั่ง จำนวนของอาหารที่สั่ง และราคาอาหารที่สั่ง สู่ฐานข้อมูล Firebase ต่อไป

androidorder2

ซึ่งในห้องครัว จะดึงข้อมูลที่ส่งมา(จากฐานข้อมูล Firebase) แล้วทำอาหารตามคำสั่ง เมื่อทำอาหารเสร็จ ก็จะตอบกดปุ่ม Done คือทำเสร็จแล้ว ก็จะลบข้อมูลนั้นจากหน้าห้องครัว โดยหลังจากนั้นก็จะทำการขยับเมนูอื่นต่อมา โดยข้อมูลอาหารที่สั่งนั้นจะเรียงตามคิวเวลาที่สั่งมา

ในหน้าของแคชเชียร์ เมื่อลูกค้าเรียกคิดเงิน สามารถคิดเงินได้ตามโต๊ะ โดยเลือกข้อมูลหมายเลขโต๊ะ ซึ่งแอพจะทำการดึงข้อมูลอาหารที่สั่งจากฐานข้อมูล แล้วคำนวนเงินรวมตามจากอาหารที่ลูกค้าสั่ง โดยที่ทางแอพสามารถคำนวนเงินทอนจากลูกค้าที่จ่ายเงินมา หลังจากนั้น ทำการเคลียร์โต๊ะ เพื่อรับข้อมูลลูกค้ารายต่อมา
นอกจากนั้น Cashier ยังสามารถดูรายรับสรุปประจำวัน และเคลียร์ยอดได้

ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน

เรียนที่ ห้องอบรม ชั้น 2  อาคาร โมเดิร์นบาธ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
MRT สุทธิสาร ทางออกที่ 4

 

androidtrainingthailandmap

 

google-maps-logo

 สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรนี้ (ระบบจัดการร้านอาหาร) แต่เป็นการเขียน Android App บน MIT App Inventor 2 เพื่อเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล MySQL ให้แจ้งความประสงค์ตอนสมัครอบรมด้วย ซึ่งจะใช้เวลาอบรม 2 วัน (ซึ่งขอจำกัดจำนวนผู้อบรมขอเป็นครั้งละไม่เกิน 10 ท่านต่อรอบเท่านั้น )

TAG : เรียน android ,เรียน andriod , สอน android , อบรม android , เรียน android ที่ไหน , เขียน android , programming , เรียนแอนดรอยด์

สมัครอบรม (สำหรับบริษัท , องค์กร , สถาบันการศึกษา หรือ กลุ่มคนอบรมที่มีผู้อบรมมากกว่า 4 คนขึ้นไป)

 

 

TAG : เรียน android ,เรียน andriod , สอน android , อบรม android , เรียน android ที่ไหน , เขียน android , programming , เรียนแอนดรอยด์

Powered byEMF Online Form Builder

logo

 

สอนโดย อาจารย์ไก่ 

- เป็นเจ้าของเว็บไซต์ androidtrainingthailand.com
- เป็นวิทยากรเปิดสอนหลักสูตร Easy Android Programming Course ทั้งคอร์สเบสิค และแอดวานซ์
ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปมามากกว่าหลายสิบหลักสูตร

- เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรออนไลน์ของ Skilllane
- เป็นอาจารย์พิเศษสอนการเขียน mobile app ให้กับหลายมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , รวมทั้ง ราชภัฎหลายสถาบัน , บริษัทมหาชนเช่น ปูนซีเมนต์ไทย , หน่วยงานราชการ เช่น กทม (กรุงเทพมหานคร) และบริษัทเอกชนอีกหลายสิบที่ เป็นต้น
- ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมในโครงการพัฒนานักพัฒนาในภาคเอกชนด้าน Mobile Application and Cloud Computingในหลักสูตร Android Programming ของ Software Park จัดร่วมกับ SIPA
- ทำงานในสายคอมพิวเตอร์มากกว่า 20 ปี (อดีตพนักงานบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ และ ไฟฟ้า กำลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์TAG : เรียน android ,เรียน andriod , สอน android , อบรม android , เรียน android ที่ไหน , เขียน android , programming ,