Tag Archives: อบรม android ที่ไหนดี

หลักสูตร Easy Android Programming :
Advanced Professional APP With MYSQL Database

Girl with tablet

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อต้องการให้ผู้เรียน เขียนแอพบนโทรศัพท์มือถือ Android อย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม MIT App Inventor 2 ในการเขียนแอพเพื่อสร้างแอพบนแอนดรอยด์แบบประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยใช้การติดต่อฐานข้อมูล โดยในหลักสูตรจะสอน TinyDB, MySQL เป็นหลัก

TinyDB เป็นฐานข้อมูลขนาดเล็กที่อยู่ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
MySQL เป็นฐานข้อมูลที่อยู่บนโฮสต์เป็น ฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย นิยมสำหรับทำเป็นฐานข้อมูลของเว็บ

คุณสมบัติของผู้เรียน :
-เหมาะกับผู้เรียนทุกเพศทุกวัยที่ต้องการศึกษาการแอพบนมือถือ Android โดยควรที่จะมีความรู้พื้นฐานในการเขียน App ด้วย MIT App Inventor 2 (สำหรับคอร์สพื้นฐานแบบออนไลน์สมัครเรียนได้ที่นี่)
-ผู้เรียนต้องมี  Notebook Windows ที่ จะต้องมี wifi สามารถต่อออกอินเตอร์เน็ต และมี browser ( เช่น Chrome , Firefox ,Safari ไม่แนะนำ IE)
-ผู้เรียนต้องมีโทรศัพท์มือถือ Android ที่มี wifi ที่สามารถต่อออกอินเตอร์เน็ต
และมีพื้นที่เหลือในเครื่อง หรือใน sd card ที่เพียงพอ เพื่อจะลงโปรแกรมที่เรียนได้ 


หลักสูตรของคอร์สนี้

 ตัวอย่าง App ที่พัฒนา โดย ใช้ MIT App Inventor 2 ติดต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย PHP

Restaurant Management System (ระบบจัดการร้านอาหาร)
แอพตัวอย่าง : Android Japanese Restaurant (ร้านอาหารญี่ปุ่น แอนดรอยด์) 

androidorder1

โดยแอพ Restaurant Management System (ระบบจัดการร้านอาหาร)
เป็นแอพสำหรับร้านอาหาร โดยตัวอย่างเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น โดยที่พนักงานที่รับออเดอร์ จะต้องมี
Username และ Password ในการ Log in เข้าสู่ระบบ หลังจาก Log in แล้ว จะเข้าสู่ หน้าเมนูอาหาร
ซึ่งจะต้องใส่ หมายเลขโต๊ะ เลือกอาหาร และ จำนวนของอาหารที่สั่ง หลังจากนั้น จะมีเมนูในการยืนยันออเดอร์
โดยที่เมื่อกดยืนยัน แล้ว จะทำการ อัพเดท วัน เวลา รายชื่อพนักงานที่สั่งออเดอร์ หมายเลขโต๊ะ อาหารที่สั่ง
และจำนวนของอาหารที่สั่ง สู่ฐานข้อมูลต่อไป

androidorder2

ซึ่งในห้องครัว จะดึงข้อมูลที่ส่งมา(จากฐานข้อมูล) แล้วทำอาหารตามคำสั่ง เมื่อทำอาหารเสร็จ ก็จะตอบกดปุ่ม Done คือทำเสร็จแล้ว ก็จะลบข้อมูลนั้นจากหน้าห้องครัว โดยหลังจากนั้นก็จะทำการขยับเมนูอื่นต่อมา โดยข้อมูลอาหารที่สั่งนั้นจะเรียงตามคิวเวลาที่สั่งมา

ในหน้าของแคชเชียร์ เมื่อลูกค้าเรียกคิดเงิน สามารถคิดตามโต๊ะ โดยเลือกข้อมูลหมายเลขโต๊ะ ซึ่งแอพจะทำการดึงข้อมูลอาหารที่สั่งจากฐานข้อมูล แล้วคำนวนเงินรวมตามจากอาหารที่ลูกค้าสั่ง โดยที่จะคำนวนเงินทอนจากลูกค้าที่จ่ายเงินมา หลังจากนั้น ทำการเคลียร์โต๊ะ เพื่อรับข้อมูลลูกค้ารายต่อมา

 

ขั้นตอนการอบรม
1. ทบทวนการเขียนแอพด้วย  MIT APP Inventor 2
2. อธิบาย Database เบื้องต้น
3. อธิบาย PHP และ MySQL เบื้องต้น
4. จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็น Server
5. ทำการ Connect โทรศัพท์มือถือ Android ของเราเข้า Router เพื่อเรียกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่เป็น Server

mobileconnectnotebook
6. สร้างฐานข้อมูล และ ตารางในฐานข้อมูล ( MySQL)
7. สร้างหน้าจอ App ในส่วนหน้าจอ Login ของระบบสั่งอาหาร ในส่วนของ Component Designer
ในส่วนหน้าจอ Login
8. เขียนโปรแกรมในส่วนของ Block Editor เพื่อทำการโปรแกรมในส่วนของหน้าจอ Login
โดยใช้ TinyDB
9. สร้างหน้าจอ App ในส่วนของการสั่งอาหาร ในส่วนของ Component Designer (หน้าจอ UI)
10. แก้ไข PHP ไฟล์ตัวอย่าง มาดัดแปลงเพื่อเชื่อมต่อกับ MySQL และเขียนโปรแกรมในส่วนของ Block Editor เพื่อทำการเขียน App ของเราเพื่อทำการส่งข้อมูลไปยัง Server โดยเรียกผ่านไฟล์ PHP ที่เขียนขึ้นมา
11. ลง App สำหรับในส่วนของพนักงานสั่งอาหาร และทดสอบการทำงานโดยการสั่งอาหาร แล้วทำการส่งข้อมูลขึ้น
Server ได้จริง
12. ในส่วนของห้องครัว ใช้ไฟล์ตัวอย่างมาศึกษาดู หน้า Login จะทำเหมือนของหน้าจอสั่งอาหาร การโปรแกรมก็จะเหมือนกัน
13. ในส่วนของหน้าห้องครัว มีไฟล์ตัวอย่างให้ โดยจะให้ศึกษาการสร้าง รวมทั้งให้ฝึกฝนเพิ่มตารางต่อมาเอง
14. ศึกษาการเขียน Block จากไฟล์ตัวอย่างที่ให้มา รวมทั้งเขียนโปรแกรมเองบางส่วนในส่วนเพิ่มเติม
15. ลง App ในส่วนของห้องครัว และทดสอบการทำงานของห้องครัว ว่าสามารถทำงานได้จริง
16. ในหน้าของแคชเชียร์ สำหรับเก็บเงินในแต่ละโต๊ะ จะมีไฟล์ตัวอย่างให้ ทั้งหน้า Login และหน้าเรียกเก็บเงิน
โดยจะให้ศึกษาการสร้าง รวมทั้งให้ฝึกฝนเพิ่มตารางต่อมาเอง เช่นเดียวกับหน้าห้องครัว
17. ศึกษาการเขียน Block จากไฟล์ตัวอย่างที่ให้มา รวมทั้งเขียนโปรแกรมเองบางส่วนในส่วนเพิ่มเติม
18. ลง App ในส่วนของ Cashier และทดสอบการทำงานว่าสามารถทำงานได้จริง


 

Time Attendance System (ระบบบันทึกเวลาทำงาน)

timeattendance

โดยแอพ Time Attendance System (ระบบบันทึกเวลาทำงาน)
นี้สามารถเพิ่มพนักงาน และรหัสของพนักงาน ในแอพ แล้วใช้เครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
บันทึกเวลาทำงาน ผ่าน QR Code Scanner (ฟังก์ชั่น Build in ในสมาร์ทโฟนของเรา) แล้วทำการ

บันทึก รหัสพนักงาน ชื่อนามสกุลพนักงาน รวมทั้งวันที่ และเวลาทำงาน ส่งไปยังฐานข้อมูลต่อไป
โดยทางเราสามารถดึงข้อมูลจากไฟล์ csv ในฐานข้อมูลเพื่อนำไปดูและวิเคราะห์ใน Excel ต่อไป

ขั้นตอนการอบรม
– สร้างฐานข้อมูลและตารางในฐานข้อมูล
– ศึกษาจาก App ตัวอย่างที่ให้ไปทั้งในส่วนของไฟล์ PHP เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และศึกษาในส่วนของการออกแบบในหน้าจอ UI ใน Component Designer
- ศึกษาการเขียนโปรแกรมผ่าน Block Editor
- ลง App ในโทรศัพท์มือถือ และทดสอบการทำงาน

โดยผู้ที่ได้เข้าอบรมในคอร์สนี้ทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก AndroidTrianingThailand

 

เรียนที่ ห้องอบรม ชั้น 2  อาคาร โมเดิร์นบาธ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
MRT สุทธิสาร ทางออกที่ 4

 

androidtrainingthailandmap

 

google-maps-logo

วันที่อบรม :

วันอังคารที่  24 และวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017  เวลา 9.00-17.00 น.

สมัครตอนนี้รับสิทธิ์พิเศษ เหลือราคาเพียง 2900 บาท
(ไม่รวมอาหารกลางวัน)

รับจำนวนจำกัดเพียง 4 ท่านเท่านั้น

ห้ามพลาด ถ้าท่านพลาดรอบนี้ ต้องรออีกนานกว่าจะมาจัดใหม่อีกครั้ง

 

Powered byEMF Online Form Builder

TAG : เรียน android ,เรียน andriod , สอน android , อบรม android , เรียน android ที่ไหน , เขียน android , programming , เรียนแอนดรอยด์

ประวัติ ผู้สอน

Android-Applications

 

สอนโดย อาจารย์ไก่  (สุรศักดิ์ พุทธพล)

- เป็นเจ้าของเว็บไซต์ androidtrainingthailand.com
- เป็นวิทยากรเปิดสอนหลักสูตร Easy Android Programming Courseให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

– เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรออนไลน์ของ Skilllane
- เป็นอาจารย์พิเศษสอนการเขียน mobile app ให้กับหลายมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
- ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมในโครงการพัฒนานักพัฒนาในภาคเอกชนด้าน Mobile Application and Cloud Computingในหลักสูตร Android Programming ของ Software Park จัดร่วมกับ SIPA
- ทำงานในสายคอมพิวเตอร์มากว่า 20 ปี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ และ ไฟฟ้า กำลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

logoTAG : เรียน android ,เรียน andriod , สอน android , อบรม android , เรียน android ที่ไหน , เขียน android , programming ,

ปิดโหมดสีเทา