วันที่ 1

ความรู้ทั่วไปของการโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือแบบต่างๆ
การเตรียมโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้กับโปรแกรม MIT App Inventor 2
แนะนำโปรแกรม MIT App Inventor 2 เบื้องต้น
วิธีและกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อ Project และ ตั้งชื่อ App ของเราใน
MIT App Inventor 2
ศึกษาองค์ประกอบต่างๆของ MIT App inventor 2 ทั้งในส่วนของ
Component Designer (ส่วนการออกแบบ User Interface ) และ Block
Editor
(ส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบบล็อค)

 • Workshop สร้างแอพ Android zoo (ศึกษาการจัดวางตำแหน่งต่างๆ)
 • Workshop สร้าง App BMI

  ความรู้เบื้องต้นทางด้านกราฟิค การใช้ Canvas ผืนผังผ้าใบ และการทำภาพเคลื่อนไหว
 • Workhop MoleMash App (เกมส์ตีตัวตุ่น)
 • Workshop การสร้าง Guage

  เรียนรู้ Sensor ในเครื่องแบบต่างๆ

Accelerometer sensor

Gyro Sensor

Promiximity Sensor

Location Sensor ( GPS , Cell Tower , Wifi )

Orientation Sensor

Pedometer Sensor

NFC Sensor

 • Workshop ZeamZee App(เสี่ยงเซียมซี โดยใช้ accelerometer sensor)

  ความรู้การนำ Web Application มาทำ Android Applicationโดยใช้ Webview
 • Workshop FoodPanda App (นำเว็บของ ฟู็ดแพนด้ามาทำเป็นแอพ)

ความรู้ละเอียดในการสร้างแอพด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 2

– วิธีและกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อ Project และ ตั้งชื่อ App ของเราใน MIT App Inventor 2

– ศึกษาองค์ประกอบต่างๆของ MIT App inventor 2 ทั้งในส่วนของ

Component Designer (ส่วนการออกแบบ User Interface ) และ Block Editor (ส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบบล็อค)

– วิธีและกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อ Project และ ตั้งชื่อ App ของเราใน MIT App Inventor 2

– ศึกษาองค์ประกอบต่างๆของ MIT App inventor 2 ทั้งในส่วนของ

Component Designer (ส่วนการออกแบบ User Interface ) และ Block Editor (ส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบบล็อค)

– ตัวแปร (Variable) แบบต่างๆ และการตั้งชื่อตัวแปร

– การจัดการตัวแปรแบบข้อความ ( Text )

– การจัดการตัวแปรแบบตัวเลข (Math)

– การจัดการโอเปอเรชั่นเกี่ยวกับตัวเลข ด้วย การบวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง เลขสุ่ม square root, absolute รวมทั้ง ฟังก์ชั่นทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น sin cos tan

– การจัดการตัวแปรแบบ Logic ( Boolean)

– การใช้ List

– การใช้แถบสีต่างๆ ( Colors )

– การเปรียบเทียบเงื่อนไขโดยใช้ If then

– การเปรียบเทียบเงื่อนไขโดยใช้ If then else

– การใช้เงื่อนไขวนลูปแบบ while

– การตั้งค่า procedure (Function) และการนำ procedure มาใช้

วันที่ 2

เรียนรู้การเพิ่มหน้าใหม่ การสั่งเปิดหน้าใหม่ การสั่งปิดหน้าใหม่
การสั่งปิดแอพ

 • Workshop Multiple Screen App
  ( การทำแอพแบบหลายหน้า)

ความรู้ทั่วไปเรื่องฐานข้อมูล (Database)
การเก็บข้อมูลแบบต่างๆ

 • การเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์
 • การเก็บข้อมูลภายนอกโทรศัพท์
  ประโยชน์ของฐานข้อมูล
  การเก็บข้อมูลลงตัวแปร
 • Workshop Variable App (การเก็บข้อมูลลงในตัวแปร)
  การเก็บข้อมูลลงในเครื่อง TinyDB
 • Workshop TinyDB App (การเก็บข้อมูลลงในเครื่องโดยใช้ TinyDB)
 • Workshop Login TinyDB App (ทำระบบล็อคอินโดยใช้ TinyDB)
  การเก็บข้อมูลขึ้น Server โดยใช้ TinyWebDB
 • Workshop – TinyWebDB App (การเก็บข้อมูลลงบน TinyWebDB)
  ความรู้ในการเก็บข้อมูลแบบ Synchronous vs Asynchronous
  ความรู้ในการเก็บข้อมูลลงบน Cloud โดยใช้ Firebase
 • Workshop Firebase DB App (การเก็บข้อมูลบน Firebase)
 • Workshop CustomerData App
 • (การเก็บข้อมูลของลูกค้าลงบน Firebase)
 • Workshop Queue Management System
Workshop Queue Management Admin App
(ทำระบบแอดมินของระบบการจัดการคิว)
Workshop Queue Management Kiosk App
(ทำระบบคีออสของระบบการจัดการคิว)
Workshop Queue Management Counter (ทำระบบเคาน์เตอร์ของระบบการจัดการคิว)
การนำแอพของเราขึ้น Google Play Store

วันที่ 3

Workshop

 • การติดตั้ง Node Red เบื้องต้น
 • การสร้าง Broker
 • ความรู้ MQTT เบื้องต้น
 • mqttbegintest
 • mqttpubtest
 • mqttpubdht22
 • mqttsubtest
 • mqttsubled
 • mqttpubsub
 • Dashboard เบื้องต้น
 • การสร้าง APP ลิ้งค์เข้า MQTT Broker
 • การนำ แอพ Pub , Sub เชื่อมต่อกับ MQTT Broker
 • การทำแอพ มี Switch ปิดเปิด LED ผ่าน MQTT Broker
 • การนำอุณหภูมิ ความชื้น โชว์ขึ้น Guage ใน app ผ่าน MQTT Broker